Porządek obrad:

1. Otwarcie XVI sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w II kwartale 2013r.

8. Podatki i opłaty lokalne.

9. Strategia rozwoju miasta – projekty strategiczne.

10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

11. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.