Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmować będą w pok. 216A, w godzinach od 9.00 do 14.00.