Adaptacja wymagała gruntownej przemiany jednego ze skrzydeł szkoły, jednakże w efekcie uczniowie nie muszą już, tak jak dotychczas, opuszczać budynku, by korzystać z liczącego ponad dziesięć tysięcy woluminów księgozbioru.

Przeniesienie zbiegło się w czasie z projektem unowocześnienia biblioteki – stare meble zostały zastąpione nowymi, zaś dzięki nowemu wydajniejszemu komputerowi i czytnikowi laserowemu kodów kreskowych, wypożyczanie odbywa się w systemie elektronicznym. Nowoczesna biblioteka to teraz przede wszystkim miejsce, w którym uczeń ma możliwość poszukiwania wiadomości, przyswajania wiedzy, a także rozwijania swoich zainteresowań. Podstawową rolą biblioteki szkolnej jest stwarzanie młodym ludziom w wieku szkolnym dostępu do informacji, wdrażanie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowanie do kreatywnego czytania. Służą temu między innymi różne formy rozwijających zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza.

Biblioteka obecna, pojęta jako centrum dydaktyczne, jest w stanie sprostać takiej roli, gdyż została usytuowana w centralnym miejscu szkoły i będzie tworzyć jeden spójny organizm wraz z wypożyczalnią, czytelnią wyposażoną w dobry księgozbiór podręczny, dostępne dla użytkowników komputery i inny sprzęt odtwarzający, a także miejsca do cichej pracy indywidualnej. Przestrzeń przeznaczona na centrum biblioteczne pozwala na realizację wszystkich jej praktycznych aspektów, jak: czytanie, słuchanie, oglądanie, zarówno indywidualne, jak i podczas zorganizowanych zajęć dla grupy czy klasy.

inf. nad. SP 17