Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 30 października w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Konkurs zorganizowany został przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Rybniku oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach w ramach programu edukacyjnego PIP: „Kultura bezpieczeństwa”. W tym roku odbyła się już czwarta edycja tego konkursu, który ma na celu upowszechnianie problematyki przepisów BHP wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie w zawodzie. Pełni również rolę forum dla uczniów, którzy mają możliwość wypowiedzi poprzez film, jak również wymiany doświadczeń i własnych spostrzeżeń na temat przestrzegania zasad BHP w wybranych przez siebie zawodach.
Rozpoczynając uroczystość Wioletta Natkaniec – koordynator programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa", w ramach którego został zorganizowany  konkurs, podziękowała za zaangażowanie wszystkich zespołów, podkreślała też wagę promowania bezpiecznej pracy zwłaszcza wśród młodych osób, które w najbliższej przyszłości rozpoczną pracę. Z kolei Jan Bochenek – zastępca dyrektora Delegatury Kuratorium w Rybniku podsumował dotychczasową kilkuletnią współpracę z OIP w Katowicach oraz zachęcał uczestników, a zwłaszcza ich opiekunów do startu w kolejnych wspólnie organizowanych edycjach konkursów.
Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli OIP w Katowicach oraz Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku oceniła 9 zgłoszonych filmów przygotowanych przez trzyosobowe drużyny z 7 szkół ponadgimnazjalnych  i podjęła decyzję o przyznawaniu następujących nagród:

I miejsce – dla drużyny z Zespołu Szkół nr 2 z Jastrzębia-Zdroju za film  „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w zawodzie Logistyka”. Zespół w składzie: Łukasz Bara, Damian Rduch i Martyna Wawreczko

II miejsce – dla drużyny z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu za film pt. „Opiekun medyczny – mój zawód – moje powołanie". Zespół w składzie: Aneta Pskowska, Angelika Weber, Magdalena Ziółek.

III miejsce – dla drużyny z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim za film pt. „Wiadomości BHP". Zespół w składzie: Kacper Ciszewski, Szymon Kłosek, Magdalena Małecka.

Laureaci konkursu oraz nagrodzone szkoły otrzymali nagrody oraz okolicznościowe dyplomy.