Benefis Józefa Musioła rozpoczął się w Domu Zdrojowym punktualnie o godz. 17.00 od gromkiego zaśpiewania jubilatowi 100 lat. Wśród gości znaleźli się m.in. arcybiskup, metropolita katowicki Wiktor Skworc, marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła, prezydent miasta Marian Janecki, a także zaprzyjaźnieni z Józef Musiołem aktorzy: Franciszek Pieczka, Marian Dziędziel oraz Olgierd Łukaszewicz. – Zawsze najchętniej i najmilej wspomina się lata dzieciństwa i młodości. Ta młodość to Moszczenica, to Jastrzębie-Zdrój, ale także i ta sala, do której pan Józef chodził na zabawy taneczne. Życzymy panu dalej wielu sił, by nadal mógł pan zajmować się tak wieloma sprawami. Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego – powiedział prezydent miasta Marian Janecki, składając jubilatowi życzenia. Jubilat dziękując za życzenia przekazał na ręce prezydenta miasta swoją najnowszą książkę „Dramat zaklęty w liściach”. – Nie ma lepszego miejsca na promocję książki opisującej losy Ślązaka najwyższego rangą w strukturach Armii Krajowej, Dominika Danowskiego-Ździebły, pseudonim Kordian, i jego żony Heleny – powiedział podczas uroczystości Józef Musioł.

Wieczór swoim występem uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

Józef Musioł urodził się 9 stycznia 1933 roku w Połomi w rodzinie o powstańczych i niepodległościowych tradycjach. W 1948 roku ukończył szkołę podstawową w Moszczenicy, a w 1951 roku I Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim. Do 1953 roku pracował jako nauczyciel w szkole w Kokoszycach i w Bełsznicy. W 1953 roku rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w 1957 r. Przeszedł wszystkie szczeble: od aplikanta, asesora, sędziego Sądu Powiatowego, Sądu Wojewódzkiego do Sądu Najwyższego. Pełnił funkcję dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, założył Stowarzyszenie Sędziów Sądu Najwyższego w Stanie Spoczynku. Józef Musioł stworzył Towarzystwo Przyjaciół Śląska, któremu przewodniczył przez blisko 25 lat, ustanowił doroczną Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Śląska, której laureatami są wybitni Ślązacy. Od kilkunastu lat przewodniczy Radzie Programowej Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny. Jest autorem przeszło 20 książek, m.in.: „Przesłuchanie”, „Człowiek i zbrodnia”, „Od Wallenroda do Kordiana”.

Szerszą relację z benefisu Józefa Musioła będzie można poczytać w grudniowym numerze gazety „Jastrząb”.