Ogólnopolski konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”- organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku – to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw. 

Kto może zostać „Dobroczyńcą Roku”?

W Konkursie mogą wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy, w zależności od kategorii. Zgłoszenia mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie www.dobroczyncaroku.pl.

Kategorie konkursowe:

Projekt społeczny – firmę zgłasza organizacja pozarządowa.

Strategia społecznego zaangażowania — firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.

Wolontariat pracowniczy –  firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.

Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.

Zaangażowanie lokalne – firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie Działaj Lokalnie.

Procedury

Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze:

– laureatów w kategoriach Strategia społecznego zaangażowania oraz Zaangażowanie lokalne

– finalistów w kategorii Projekt społeczny i Wolontariat pracowniczy, Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu, którzy wezmą udział w otwartym głosowaniu online w kwietniu 2014 r, na drodze którego wyłonieni zostaną laureaci.

 
Do tej pory, w Konkursie o tytuł "Dobroczyńca Roku" nominowano niemal 4 000 firm, które wspierały inicjatywy społeczne finansowo, za pomocą darów rzeczowych oraz poprzez wiedzę i doświadczenie swoich pracowników.