Wszystkich chętnych do obejrzenia występów aktorów, zapraszamy 22 listopada, od godz. 9.00 do kina Centrum.

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec używek – alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających. Poprzez sztukę młodzież ma możliwość wypowiedzenia się na temat eksperymentowania z używkami, uzależnień i ich konsekwencji, a już sam udział w konkursie pozwoli młodym ludziom na budowanie własnej wartości, rozwijanie zainteresowań oraz wpłynie na integrację wykonawców i uczniów ze szkołą.