Zapisy na spotkania informacyjne prowadzić będą pośrednicy pracy od 25 listopada. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kto może uczestniczyć w projekcie:

– osoby do 27 roku życia, które są bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt zakłada aktywizację zawodową 70 młodych, bezrobotnych mieszkanek i mieszkańców Jastrzębia-Zdroju poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych.

Projekt realizowany będzie w 5 turach, po 14 uczestników.