Jest to pomoc rzeczowa udzielona Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem dla jednostki organizacyjnej Województwa Śląskiego, a więc Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Bronchofiberoskop został zakupiony wraz z kleszczykami biopsyjnymi (3 sztuki), szczotkami cytologicznymi (10 sztuk) oraz walizką do przechowywania urządzenia. Bronchofiberoskop to bardzo nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenie medyczne przeznaczone do przeprowadzania badania, tj. wglądu optycznego lub umożliwiania dostępu terapeutycznego do dróg oddechowych i drzewa oskrzelowego. Bronchofiberoskopia jest niezbędna w celu dokładnego określenia charakteru podejrzanej zmiany w drogach oddechowych. W czasie bronchoskopii wykonuje się niezwykle ważne badanie, jakim jest pobranie próbek z podejrzanych miejsc. Po pobraniu próbki ogląda się pod mikroskopem. Jest to badanie histopatologiczne. Badanie próbek pod mikroskopem to jedyna możliwość postawienia właściwego, ostatecznego rozpoznania, czyli wykluczenia lub potwierdzenia raka.

Co roku wykonujemy ok. 1000 zabiegów z wykorzystaniem bronchofiberoskopu. Ten zakupiony przez jastrzębski Urząd Miasta będzie najnowszy na naszym oddziale i będziemy z niego korzystać przez kilka lat – powiedział ordynator oddziału pulmonologicznego dr n. med. Jan Cieślicki.

Na początku 2013 roku Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim zwrócił się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu bronchofiberoskopu. Prośba argumentowana była m.in. tym, że znaczny odsetek pacjentów leczonych w placówce stanowią mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju.

Kierując się troską o zdrowie naszych mieszkańców oraz odpowiadając na prośby Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc, Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła 28 lutego 2013 r. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu w postaci sprzętu medycznego. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 50 tys. zł. Przyzwolenie na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu dają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, mówiące o tym, że wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodę taką daje również ustawa o finansach publicznych, w której czytamy, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.