W ramach projektu: „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących” realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano urządzenie Czytak Plus, które umożliwia odtwarzanie cyfrowo zapisanych książek mówionych. Poza odtwarzaniem zamieszczonych na karcie pamięci książek, Czytak posiada wbudowane radio oraz dyktafon.

Osoby niewidome i słabowidzące mogą wypożyczyć urządzenie bezpłatnie na okres 60 dni w filii nr 2 "Masnówka", ul. Witczaka 3 a.