W szkoleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej itp.) z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego.

Zakres tematyczny:

  • formy zatrudnienia w organizacjach;
  • obowiązki pracodawcy i pracownika;
  • rodzaje umów cywilno-prawnych;
  • obowiązki pracodawcy względem US i ZUS;
  • obliczanie wynagrodzeń z różnych form zatrudnienia;
  • odpowiedzialność za wykonanie zadań a różne formy umów;
  • zatrudnianie członków stowarzyszeń;
  • dokumentacja związana z zatrudnianiem.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać formularz zgłoszeniowy mailem na adres dorota.honisz@cris.org.pl lub faksem na nr 32 739 55 12 wew. 106. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 grudnia 2013 r.