12 prac dostarczono w kategorii młodzież, a 10 w kategorii dorosłych.

Wśród młodzieży najlepszą pracę wykonał Bartosz Nieckuła, drugie miejsce zajęła Magdalena Grębska, a trzecie Paulina Wyciślik. Wyróżnienie przyznano Magdalenie Ujmie. W kategorii dorosłych pierwsze miejsce zajęła Ewa Wrożyna, drugie Maria Mokrzycka, a trzecie miejsce przypadło Henryce Moroń. Wyróżnienie otrzymała Barbara Purzycka.

Nagrody dla laureatów ufundował Miejski Ośrodek Kultury.