Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Maksymalne porywy wiatru spodziewane są w drugiej połowie nocy z czwartku na piątek oraz w piątek. Wiatrowi okresami towarzyszyć będą przelotne opady śniegu, co spowoduje występowanie miejscami zawiei śnieżnych.

W związku z tym mieszkańcom zaleca się:

– zabezpieczenie luźnych przedmiotów znajdujących się na dachach, balkonach, parapetach okien, gzymsach itp.;

– zabezpieczenie okien;

– zapewnienie szczególnej opieki dla dzieci w drodze do i ze szkoły;

– ograniczenie wychodzenia na zewnątrz budynków, jeżeli nie jest to konieczne – w szczególności nie należy przebywać pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami, balkonami, w pobliżu dźwigów itp.;

– ograniczenie podróży, w szczególności samochodami;

– zabezpieczenie zwierząt gospodarskich oraz budynków inwentarskich.