Więcej informacji:

– osobiście – Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, pok. 11

– telefonicznie – 32 4753012 wew. 34.

www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl

Dotacje są udzielane w ramach projektu „Kierunek przedsiębiorczość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.