Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego wojewoda przekazał podziękowania i wyrazy uznania wszystkim pracownikom socjalnym oraz służb społecznych za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu szlachetnej służby na rzecz drugiego człowieka.

Nisko się kłaniam Wam, na których drugi człowiek zawsze może polegać – mówił wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk w czasie uroczystości, która odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas spotkania najlepsi pracownicy socjalni województwa śląskiego zostali odznaczeni złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę, nadanymi przez prezydenta RP. Wśród wyróżnionych pracowników znalazła się Teresa Jachimowska, dyrektor jastrzębskiego OPS-u. Medale są przyznawane za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.