Naukowemu spotkaniu przyświecała idea synergii, zgodnie z którą:

– realizacja kilku różnych działań równocześnie daje większe korzyści, niż wdrażanie tych projektów oddzielnie;

– efekt pracy zespołowej jest większy, niż suma poszczególnych efektów indywidualnych;

– informacje połączone razem wnoszą więcej treści, niż oderwane od siebie komunikaty;

– interakcja działających podmiotów przynosi większe efekty, niż suma aktywności każdego podmiotu oddzielnie.

Prócz referentów reprezentujących m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki i katowicką Akademię Wychowania Fizycznego na czele z prof. UŚ dr hab. Danutą Plutą Wojciechowską i prof. UP drem hab. Mirosławem Michalikiem, czynny udział wzięli nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 10. Konferencja naukowa została połączona z promocją wydawniczą monografii wieloautorskiej, zatytułowanej „Synergia. Mowa – Terapia- Wychowanie”, a zredagowanej przez Annę Hetman i Mirosława Michalika. Publikacja zawiera teksty napisane przez nauczycieli ZSS nr 10 oraz pracowników naukowych ww. uczelni. Jak podkreśliła prof.  UŚ dr hab. Danutą Plutą Wojciechowską, połączenie praktyki z nauką w edukacji i terapii jest szczególnie cenne, bo daje pełny obraz oddziaływań na dziecko.