Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim orzekł, że woda pobrana ze źródeł przy ul. Podhalańskiej i Młyńskiej w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wymagań takich nie spełnia woda pobrana ze źródła przy ul. Cieszyńskiej ze względu na niski odczyn i ponadnormatywną zawartość manganu, a także woda pobrana ze źródła przy ul. Północnej ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i nieco niski odczyn.