Celem projektu było wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach i praktykach w dziedzinie kształcenia. Cel został osiągnięty przez dzielenie się doświadczeniami przedstawicieli instytucji polskich i niemieckich. Uczestnikami projektu były 32 osoby: pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. Jastrzębie-Zdrój oraz pracownicy innych powiatowych urzędów pracy.

Podczas wymiany uczestnicy mieli możliwość: poznania systemu kształcenia, szkolenia, kształcenia całożyciowego i poradnictwa zawodowego Niemiec, zapoznania się z charakterystyką niemieckiego rynku pracy oraz rozwiązaniami systemowymi, przeciwdziałania bezrobociu, poznania stosowanych w Niemczech form aktywizacji zawodowej, poznania wypracowanych modelów pracy z długotrwale bezrobotnymi.

Partner Powiatowego Urzędu Pracy – stowarzyszenie VFBQ – przedstawiło możliwości współpracy w zakresie wspierania zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację projektów, ze szczególnym uwzględnieniem tych realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi. Konferencja była także okazją do nawiązania kontaktów, których owocem będą kolejne projekty wymiany doświadczeń oraz aktywizacyjne.