Zwycięzców poznamy w maju 2014 roku, podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie.

Kim jest Dobroczyńca Roku? To dobra firma, która nie siedzi z założonymi rękami i nie pyta, czy pomoc innym jej się opłaci. Pomaga, bo czuje, że tak trzeba. I już. W efekcie czynione dobro powraca do niej. Nie w przenośni, ale naprawdę – w postaci zaufania i szacunku ze strony innych. Dobroczyńca Roku jest po to, by już nikt nigdy nie dzielił firm na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym. Dobro jest jedno!

Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku jest najstarszym w Polsce konkursem promującym społeczne zaangażowanie firm – tych dużych i tych małych. Wnioski można składać w kilku kategoriach:

– Projekt społeczny – firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
– Strategia społecznego zaangażowania – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
– Wolontariat pracowniczy – firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
– Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
– Zaangażowanie lokalne – firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie Działaj Lokalnie (www.dzialajlokalnie.pl).

Chcesz dowiedzieć się więcej o kategoriach konkursowych? Wejdź na www.dobroczyncaroku.pl i sprawdź, w jakiej kategorii możesz złożyć wniosek.

Jeśli Twoja firma robi coś dla innych, jeśli organizacja pozarządowa, w której działasz współpracuje z taką firmą, zgłoś ją do konkursu! Dobro musi zyskać rozgłos, by pozytywnie zarazić innych!