Zadaniem konkursowym było opracowanie autorskiego projektu o charakterze badawczym, w którym należało zaplanować takie metody i formy pracy, aby zaangażować uczniów do eksperymentowania, odkrywania i indywidualnego poznawania różnych zjawisk przyrodniczych.

Zgłosiliśmy do konkursu projekt autorstwa Małgorzaty Reichman pt. „Eko – Goście Łąki Kwietnej”, który zakładał, jako główny cel: prowadzenie badań dotyczących liczebności i stałości występowania gatunków owadów zapylających na założonej i obserwowanej łące kwietnej. Głównym założeniem projektu było wyposażenie naszych wychowanków w umiejętności praktyczne podczas prowadzenia prac ogrodniczych związanych z zakładaniem łąki kwietnej oraz szkolnego ogrodu, jak również zaznajomienie ich z różnymi gatunkami kwiatów nektarowych najchętniej odwiedzanymi przez owady.

Po weryfikacji formalnej projekt został zaakceptowany, jako zgodny z wymogami Konkursu. Następnie Komisja Konkursowa wyłoniła 20 najciekawszych projektów, które trafiły do finału. Nasz projekt trafił do Galerii Finałowej. Drugi etap weryfikacji był najbardziej emocjonujący. Otóż głosowanie Internautów miało zadecydować o wyborze dziesięciu zwycięskich projektów. W trakcie dwóch tygodni głosowania wyniki plasowały się bardzo różnorodnie. Emocje sięgały zenitu! Jednakże dzięki poparciu wielu uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół odnieśliśmy zwycięstwo!  Znaleźliśmy się w wśród zdobywców Nagrody Głównej, którą jest dofinansowanie projektu w wysokości 5 000 zł od marki Persil.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w nasz sukces. Koordynatorzy projektu:

Małgorzata Reichman, Barbara Celary, Andrzej Komorowski.

Inf. nad. ZS 9