Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „HACCP znaczy ZDROWY: profesjonalizacja kadr śląskich mikro przedsiębiorstw branży spożywczej, w zakresie jakości HACCP”. Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego działających w branży spożywczej (PKD Sekcja C, Dz. 10 i 11, Sekcja G, Dz. 47) oraz turystycznej (sekcja I, Dz.56) i ich pracowników (właścicieli pracujących) zamieszkujących na obszarze Śląska.

Projekt oferuje bezpłatne szkolenia z zakresu:

– pełnomocnik ds. systemu HACCP

– audytor wewnętrzny systemu HACCP

Bezpłatne wsparcie doradcze przy opracowaniu dokumentacji umożliwiającej wprowadzenie/utrzymanie systemu HACCP (dot. 10 spośród 50 zrekrutowanych firm).

Świadczenie usług jest równoznaczne z udzieleniem korzystającemu przedsiębiorcy pomocy de minimis w wartości wyświadczonej usługi co wiąże się ze spełnieniem dodatkowych kryteriów rekrutacji – więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo kontaktując się z Biurem Projektu.

Czas trwania projektu: od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Biuro projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

tel. 32 781 48 53, 781 49 91

faks: 32 351 11 86

email: biuro@haccp.katowice.pl