W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, do 12 stycznia 2014 r. można zgłaszać uwagi i propozycje, pod poniższym linkiem:

http://ankiety.mpips.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KONSULTACJE_FIO_2

W kolejnym tygodniu – między 13 a 17 stycznia 2014 r. – zebrane uwagi zostaną omówione z przedstawicielami Rady Działalności Pożytku Publicznego, a następnie rozpatrzone, tak aby Regulamin konkursu FIO w 2014 r. został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący najpóźniej do końca stycznia 2014 r.