Przedmiotem projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” była kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej części dydaktycznej i basenowej obiektu.

W części dydaktycznej wykonane zostały roboty termoizolacyjne w zakresie ścian szczytowych, cokołu, klatek schodowych oraz dachu. Prace wykończeniowe zewnętrzne objęły tynkowanie i malowanie wszystkich elewacji, wymianę obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych. Wymieniona została również stolarka okienna i drzwiowa. Wszystko to ma się przyczynić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku, a co za tym idzie obniżenia kosztów jego utrzymania.

Z kolei w części rekreacyjnej przeprowadzone zostały roboty termoizolacyjne i wykończeniowe w zakresie ścian zewnętrznych budynku oraz dachu. Objęły one m.in.: wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację wewnętrznej „półki” zlokalizowanej pod fasadą szklaną oraz wyrównanie wnęk i uskoków na elewacji wraz z przełożeniem kratek wentylacyjnych. Oprócz tego wyremontowano zewnętrzną klatkę schodową i schody terenowe oraz ocieplono ściany. Budowlańcy wykonali też roboty wykończeniowe zewnętrzne związane z tynkowaniem i malowaniem wszystkich elewacji, wymianą obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych oraz wymianą pokrycia dachu.

Ponadto w całym budynku przeprowadzono prace związane z wymianą instalacji c.o. wraz z modernizacją źródła ciepła.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,3 mln zł, natomiast wartość pozyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, to ponad 3 mln zł.