„PATRIOTYZM JUTRA” wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej.  Fundacje, lokalne stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury i inne instytucje mogą zapoznać się  z regulaminem tegorocznej edycji i zgłosić swoje projekty. Formularz wniosku i wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie: http://muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra/edycja-2014/1250/ruszyla-nowa-edycja-programu-patriotyzm-jutra.html Dodatkowych informacji i porad udzielą koordynatorki programu: Marta Winiarek ( marta.winiarek@muzhp.pl) tel.: 22 211 90 28 oraz Agata Idzikowska (agata.idzikowska@muzhp.pl).