Galę zorganizowano w sali bankietowej hotelu Seoul Garden w Seulu. Główny organizator konkursu wręczył przedstawicielom szkoły: dyrektorowi Jerzemu Maduzi, wicedyrektorowi Krzysztofowi Smyczkowi oraz uczniowi Sławomirowi Kozokowi kilka nagród, podsumowujących działalność innowacyjną za ostatni rok szkolny. Jednak najcenniejszą nagrodą okazał się Certificate Edison Inventor Order of Merit, którą przyznano za szczególną działalność innowacyjną.

Szkoła po raz kolejny przyniosła sławę naszemu miastu, nie tylko w Seulu, ale także na konkursach w Belgii, Francji, Chorwacji, Rosji, Rumunii i Niemczech, na których  tylko w 2012 roku zdobyła mnóstwo medali złotych, srebrnych i brązowych, a także nagród specjalnych.

Ostatnie projekty zostały zrealizowane wspólnie z Centrum Kształcenia Praktycznego, w której dyrektorem jest Dariusz Przygodzki.

inf. nad. ZS 6