W Urzędzie Miasta w Sali Obsługi Interesanta, stanowiska 3 i 4 należy złożyć wypełniony wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego, kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz kopię decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.