Rodzaje zadań objętych konkursem:

– Działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia

– Działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych

– Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego

Na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2014 przeznacza się kwotę  29 460 zł.

Szczegółowe informacje