Aby otrzymać dane dostępowe, wystarczy być osobą pełnoletnią, zgłosić się do punktu w godz. od 9.30 do 15.00 i okazać dowód osobisty. Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym w bezpieczny sposób online zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dzięki ZIP, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej www.zip.nfz.gov.pl i odebraniu w delegaturze lub siedzibie Oddziału Wojewódzkiego NFZ osobistego loginu i hasła, pacjent może w każdej chwili zweryfikować wykonane na jego rzecz usługi. W dniach 18-20 grudnia 2013 roku oraz 13-17 stycznia 2014 roku w Urzędzie Miasta będzie można uzyskać dane dostępowe do ZIP bez konieczności odwiedzania Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach czy delegatur w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dąbrowie-Górniczej, Rybniku.

System ZIP dostarcza pacjentowi informacji m.in.:

– gdzie i kiedy się leczył i ile zapłacił za to NFZ,

– gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile zapłacił za to NFZ,

– gdzie złożył deklarację do lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej,

– czy jest ubezpieczony,

– w kolejce do których uzdrowisk i specjalistów czeka,

– dotyczących realizacji wniosków ortopedycznych.

Dodatkowo poprzez portal pacjent ma dostęp do istotnych dla niego treści dotyczących np. programów profilaktycznych, leczenia za granicą, informacji gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, praw pacjenta itd.  

Zintegrowany Informator Pacjenta został uruchomiony 1 lipca 2013 r. w całej Polsce. Z systemu mogą korzystać: osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin), osoby ubezpieczające się dobrowolnie, osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń, osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości. Zarówno rejestracja jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne. 

Poprzez wdrożenie ZIP Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje swój obowiązek ustawowy dotyczący informowania pacjentów o udzielonych im świadczeniach i ich kosztach.

Od początku lipca do końca września w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w województwie śląskim zarejestrowało się ponad 32 tys. użytkowników.

Więcej informacji na temat systemu ZIP: zip.nfz.gov.pl oraz pod numerem infolinii 32 735 16 00.