Twojej organizacji brakuje środków na rozwój? Chcesz zwiększyć jej samodzielność i stabilność finansową? Uniezależnić się od dotacji i darowizn? Rozwiązaniem może być podjęcie działalności ekonomicznej przy organizacji (odpłatnej lub gospodarczej).

Zgłoś się do Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, który oferuje organizacjom długofalową pomoc. Przy jego wsparciu przygotujesz swoją organizację do zarejestrowania i rozpoczęcia działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Co oferujemy?

Każda organizacja otrzyma wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, z którym:

  • dokona samooceny organizacji pod kątem gotowości do rozpoczęcia działalności ekonomicznej;
  • wypracuje plan rozwoju, czyli zaplanuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb (ze szczególnym uwzględnieniem działalności ekonomicznej);
  • wdroży Plan przy wsparciu coacha, który będzie m.in. pomagał przygotować biznesplan, zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności odpłatnej lub gospodarczej;
  • weźmie udział w działaniach dodatkowych, np.:

–     dostosowanych do indywidualnych potrzeb organizacji bezpłatnych szkoleniach dla członków zespołu, niezbędnych do rozpoczęcia działalności ekonomicznej;

–     wizytach studyjnych do działających podmiotów ekonomii społecznej o zbliżonym profilu działania;

–     specjalistycznym doradztwie księgowym, prawnym i marketingowym, ukierunkowanym na wsparcie w podjęciu działalności zarobkowej.

Współpraca z coachem będzie polegała na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami organizacji. Coach będzie monitorował bieżące działania organizacji, udzielał niezbędnych wskazówek i podpowiedzi. Wsparciem zostanie objętych 6 organizacji.

Coaching skierowany jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej
(np. stowarzyszeń, fundacji), działających na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski).

Jak się zgłosić?

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz);
  2. Wysłać formularz na adres mailowy sonia.lenarczyk@cris.org.pl;
  3. Złożyć wydrukowany formularz z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji w siedzibie Inkubatora Ekonomii Społecznej w Rybniku (ul. Kościuszki 22/5).

Formularze przyjmowane są do 26.01.2014 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem projektu:

–        Sonia Lenarczyk: sonia.lenarczyk@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 105

–        Sebastian Garbacz: sebastian.garbacz@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 105

Uwaga! W związku z przepisami o pomocy publicznej, przed ostatecznym przyjęciem do projektu konieczne będzie zweryfikowanie czy wybrane podmioty kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną.

Coaching odbywa się w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.