W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany był obliczyć wyłącznie opłatę miesięczną. Dla prawidłowego uregulowania należności kwartalnej należy opłatę miesięczną z deklaracji pomnożyć przez 3 miesiące.

Wpłaty wnosimy na indywidualny numer rachunku bankowego przesłany na adres właściciela nieruchomości.