Miejski  Zarząd  Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 dysponuje wolnymi pomieszczeniami w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej 292 z przeznaczeniem na świetlicę dla dzieci z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem opiekuna. Organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem działalności statutowej w w/w pomieszczeniach proszone są o kontakt pod numerem telefonu 32 47 87 000.