Wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Szeroka zaplanowano na godz. 17.00.