Dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka należy pobrać w sekretariacie danego przedszkola i złożyć osobiście we wskazanym powyżej terminie. Informacje dotyczące kryteriów przyjęć dostępne są w każdej placówce przedszkolnej.

Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci 5-letnie (rocznik 2009).  W przypadku dzieci 6-letnich urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., rodzice mogą zapisać dziecko do I klasy szkoły podstawowej lub nadal pozostawić w przedszkolu.

Dzieci z pierwszej połowy rocznika 2008 (1 stycznia – 30 czerwca 2008 r.) zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty zostają objęte obowiązkiem szkolnym.

Rodzice proszeni są o terminowe zgłoszenie dziecka do wybranego przedszkola.