Można było wysłuchać m.in. reprezentantów Rydułtów, Mikołowa, Wodzisławia Śląskiego, Zebrzydowic, Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Radlina, Pszczyny, Katowic, Świętochłowic, Sosnowca czy Żor. Zaprezentowanych zostało wiele interesujących i nowatorskich opracowań kolęd. Poziom artystyczny konkursowych zmagań był wysoki. Jury przy ocenie wykonawców kierowało się następującymi kryteriami: intonacja, dynamika i frazowanie, emisja i dykcja, rytmiczność oraz ogólne wrażenie artystyczne. Laureatami tego przeglądu zostali jastrzębianie: w kategorii solistów 3 miejsce przyznano Jagodzie Ślakowskiej z Zespołu Szkół nr 6. Wyróżnienie otrzymał Piotr Wdowczyk z SP 12 .

inf. nad. A. Ślakowski