Na spotkanie projektodawców zaprasza Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku wraz z Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który pełni w województwie śląskim rolę Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na projekty w ramach Poddziałania 9.1.2.

Spotkanie poprowadzi Adam Skupnik z Referatu wyboru projektów EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Na spotkaniu poruszone zostaną następujące kwestie:

– procedura przygotowania wniosku o dofinansowanie,

– kryteria konkursowe,

– najczęściej popełniane błędy.

Po spotkaniu będą możliwe indywidualne konsultacje projektu z trenerem.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 stycznia do godz. 12.00