Komponent KULTURA programu „Kreatywna Europa” oferuje 4 rodzaje grantów:

  1. Projekty współpracy trwające maksymalnie 4 lata dla organizacji istniejących minimum 2 lata

·         Granty małe do 200 tys. euro – do 60% budżetu, projekty realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów biorących udział w programie

·         Granty duże do 2 mln. Euro – do 50% budżetu, projekty realizowane przez minimum 6 partnerów z 6 różnych krajów biorących udział w programie

Terminy składania wniosków:

·         5 marca 2014

·         Październik 2014 (ogłoszenie naboru w czerwcu 2014)

·         Kolejne nabory – raz do roku na jesieni

  1. Sieci współpracy kulturalnej zrzeszających przynajmniej 15 członków z 10 krajów lub więcej krajów

·         Granty do 250 tys. euro – do 80% budżetu, przyznawane  m.in. na działania
z zakresu wymiany doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji.

Terminy składania wniosków:

·         19 marca 2014

·         Październik 2016 (ogłoszenie naboru w czerwcu 2016)

  1. Platformy

·         Granty do 500 tys. euro – do 80% budżetu, przyznawane na działania nastawione na promocję nowych talentów, mobilność artystów, rozwój publiczności, ponadnarodowy obieg dzieł. Wsparcie dla kreatywnych i bardzo szerokich projektów.

Terminy składania wniosków:

·        19 marca 2014

·        kolejne dwa nabory nie są jeszcze ustalone

  1. Tłumaczenia literackie dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata

·         Małe granty do 100 tys. euro – do 50% budżetu, na projekty trwające maksymalnie 2 lata

·         Duże granty do 100 tys. euro rocznie – do 50% budżetu, na projekty trwające 3-4 lata

W obu przypadkach:

·         granty będą dofinansowywać tłumaczenie z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję (w tym promocję autorów)

·         kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka)

Terminy składania wniosków:

·         12 marca 2014

·         Kolejne nabory – raz do roku

Przewodniki programowe oraz instrukcje dla wnioskodawców znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Źródło: www.silesia-europa.pl/