Do 31 stycznia istnieje możliwość składania wniosków o umieszczenie inicjatyw na Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w drugiej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.

Nagroda jest wyróżnieniem nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. Jest przyznawana w trzech kategoriach:

– Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;

– Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;

– Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie aktywne gminy, powiaty, województwa oraz grupy obywateli. Jednocześnie przypominamy, że uczestnicy I edycji mogą ponownie uczestniczyć w konkursie, jeśli na Witrynę Obywatelską Prezydenta RP zostaną zgłoszone ich nowe osiągnięcia.

Regulamin Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP znajduje się na stronie www.prezydent.pl/witryna-obywatelska w zakładce Nagroda Obywatelska.