Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. Konkursy zostaną przeprowadzone w dwóch etapach: szkolnym oraz miejskim. Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim uczniom szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych.

Szkoły chcące wziąć udział w konkursie zobowiązane są do przesłania do 3 lutego zgłoszenia do Urzędu Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych-Pion Ochrony). Do 3 marca dyrektorzy szkół powinni przesłać wyniki etapu szkolnego konkursu. 17 marca w Urzędzie Miasta odbędzie się finał miejski konkursu dla gimnazjów, a 18 marca finał dla szkół ponadgimnazjalnych. Dla uczniów, którzy wykażą się największą wiedzą w finale miejskim przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy okolicznościowe. Szkoła. której przedstawiciel zwycięży w konkursie miejskim otrzyma nagrodę rzeczową.

Organizatorem konkursu jest prezydent miasta Jastrzębia-Zdroju – szef Obrony Cywilnej.