Na spotkaniu omówione zostaną  następujące zagadnienia:

– działalność odpłatna w klubie

– działalność gospodarcza w klubie

– co daje działalność odpłatna i/lub gospodarcza – nowe prawa i obowiązki

– konieczne zmiany w statucie

– inne źródła finansowania.

Prelegentem będzie Dawid Topol trener z wieloletnim doświadczeniem z zakresu współpracy z podmiotami trzeciego sektora.

Spotkanie animacyjne organizowane jest w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. Warunkiem udziału w spotkaniu jest zgłoszenie  uczestnictwa w terminie do dnia 14 lutego 2014 r. do Wydziału Obywatelskiego – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 210 A, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl, tel. 32 47 85 135.