Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej, urzędów skarbowych województwa śląskiego wspólnie z innymi służbami będą sprawdzali przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązku ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych. Po raz kolejny pracownicy Urzędów skarbowych oprócz działań kontrolnych będą prowadzić społeczno-edukacyjną kampanię zachęcającą do brania paragonu.

Kontrolerzy sprawdzą prawidłowość:

– posiadania kasy fiskalnej oraz dokonywania na niej rejestracji sprzedaży towarów,

– wydawania paragonów stwierdzających dokonanie sprzedaży,

– prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Wzmożone kontrole prowadzone będą nie tylko w godzinach urzędowania. Czynności prowadzone będę również w godzinach wieczornych, nocnych a także w dni wolne od pracy, czyli w soboty i niedziele. Jednym z celów akcji jest informowanie podatników o korzyściach płynących z posiadania paragonu. Paragon to podstawowy dowód dokonanych przez nas zakupów, który może okazać się niezbędny przy składaniu ewentualnych reklamacji lub zwrotu towaru. Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń potrzebny jest właśnie paragon, dlatego warto o nim pamiętać odchodząc od kasy. Odbierając dowód zakupu każdy z nas może dokładnie sprawdzić, za co i ile płaci. Paragon pozwala na łatwiejsze porównanie cen proponowanych przez różnych sprzedawców. Paragon powinien być czytelny i zawierać wszystkie informacje określone przepisami prawa m.in. nazwę przedsiębiorcy, datę sprzedaży, nazwę towaru i jego cenę.

Akcja jest prowadzona przez resort finansów od 10 lat. W tym roku minimalna kwota mandatu wynosi 168 zł, a najwyższa 3 360 zł. Akcja potrwa do 2 marca.