Organizacje pozarządowe, publiczne żłobki lub kluby dziecka mogą w jego ramach ubiegać się o środki na realizację działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z żywieniem dzieci do lat 3. W ramach konkursu grantowego zostanie przyznanych 20 grantów finansowych, każdy na kwotę 5000 zł brutto. To doskonała okazja do przeprowadzenia ciekawych działań edukacyjnych. W konkursie grantowym „1000 pierwszych dni dla zdrowia” mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, takie jak fundacje czy stowarzyszenia oraz instytucje publiczne – żłobki i kluby dziecięce. Ich zadaniem będzie zaprojektowanie działań edukacyjnych promujących prawidłowe nawyki żywieniowe kobiet w ciąży i dzieci do lat trzech, zgodne z 6 złotymi zasadami żywienia dzieci, do których zaliczamy:

Prawidłowe żywienie podczas ciąży

– Wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia

– Zbilansowaną dietę dziecka

– Odpowiednią ilość witaminy D przez cały rok

– Ograniczenie soli i cukru w diecie dziecka

– Pięć regularnych posiłków w ciągu dnia

Wnioski należy składać do 18 lutego 2014 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.wnioski.1000dni.pl. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 14 marca. Jury złożone z ekspertów w zakresie żywienia dzieci i projektów społecznych będzie oceniało przede wszystkim: innowacyjność projektu, sposób jego upowszechniania, zaangażowanie partnerów lokalnych oraz liczbę osób objętych bezpośrednią edukacją.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, poświęconego edukacji żywieniowej rodziców i opiekunów dzieci do 3 roku życia. Dodatkowe informacje, opis działań, które mogą być wsparte finansowo oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.1000dni.pl.

Więcej informacji udzielają:

Operator konkursu:

Maria Gosiewska
Federacja Polskich Banków Żywności
tel. 22 654 64 00; wew. 108
granty1000dni@bankizywnosci.pl

Agata Prorok
Program
„1000 pierwszych dni dla zdrowia”
tel. kom. 519 726 170
biuro@fundacjanutricia.pl

Anna Miłoszewska
Biuro Prasowe Programu
„1000 pierwszych dni dla zdrowia”
tel. kom: 506 052 096
1000dni@alertmedia.pl