Tematem konkursu jest „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2014 roku”.

Oferty należy składać do 24 lutego w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój (pokój 020, budynek A).

Kwota dotacji wynosi 50 500 zł.