Porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołów Nr XVII i XVIII z sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

8. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

9. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2013 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2013 rok.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.