Wykaz organizacji

Co muszą zrobić OPP?

Na wykazie jest ponad 7600 organizacji pożytku publicznego, w tym ok. 480 nie ma podanego numeru konta bankowego. Wszystkie OPP powinny sprawdzić, czy na wykazie jest ich numer konta i czy jest poprawny. Jeśli nie ma lub nie jest poprawny, to koniecznie trzeba to zgłosić do końca stycznia do urzędu skarbowego. Niezgłoszenie powoduje utratę możliwości zbierania 1%.

Jak zgłosić numer konta?

Sporządź pisemne oświadczenie o numerze rachunku bankowego właściwym do przekazywania 1% w Twojej organizacji. Nie ma urzędowego wzoru takiego oświadczenia, ale na pewno powinno ono zawierać nazwę organizacji, numer konta przeznaczonego do wpłat 1% oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

Do kogo zgłasza się konto?

Do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji.

W jaki sposób?

List polecony albo osobiste złożenie informacji za potwierdzeniem odbioru.

Do kiedy?

Do 31 stycznia 2014 r. (nie można zgłosić numeru później, można go ewentualnie tylko poprawić!)

Dane o nowo zgłoszonym numerze konta pojawią się na kolejnym wykazie publikowanym przez MPiPS na dzień 15 lutego 2014 r. Organizacja powinna wtedy sprawdzić, czy jej dane są poprawnie wpisane. Jeśli są w nich błędy, to ponownie należy interweniować w swoim urzędzie skarbowym, czyli złożyć pismo z informacją o właściwych danych. Tylko pełna dbałość o dane na wykazie zapewni, że 15 marca 2014 r., kiedy opublikowana będzie jego ostateczna wersja, numer konta, ale także adres i nazwa organizacji będą właściwe. Po 15 marca 2013 r. informacji tych nie będzie już można poprawić.

Więcej o terminach związanych z listą OPP uprawnionych do otrzymania 1% za 2013 r. także w serwisie poradnik.ngo.pl oraz pozytek.gov.pl.