W ramach projektu zawiązane zostało partnerstwo ośmiu samorządów: Rybnika, Czerwionki-Leszczyn, Godowa, Gorzyc, Jastrzębia-Zdroju, Mszany, Świerklan i Żor. Celem działań jest określenie wpływu autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego na rozwój obszaru oraz określenie dalszych kierunków rozwoju. Budowa autostrady A1 w sposób istotny zmieniła warunki komunikacyjne wewnątrz subregionu zachodniego województwa śląskiego. Z uwagi na krótszy czas dojazdu wyraźnie zacieśniły się relacje, powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami zlokalizowanymi wokół A1. Powiązania te, chociaż niezaprzeczalnie istnieją, to jednak nigdy nie były przedmiotem analiz.

Jednym z działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentu strategicznego określającego obszar funkcjonalny. Zadanie to wykonuje Fundacja Kreatywny Śląsk z siedzibą w Rybniku. Istotnym elementem mającym wpływ na ostateczny kształt tego dokumentu będą wyniki konsultacji społecznych. W celu ich przeprowadzenia przygotowana została anonimowa ankieta, a udzielone przez Państwa odpowiedzi posłużą jedynie do celów badawczych. Bardzo ważna jest Państwa opinia o tym, jak budowa autostrady A1 wpłynęła na funkcjonowanie zarówno Państwa, jak i całego obszaru zlokalizowanego w jej sąsiedztwie.

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać w wersji elektronicznej na adres: ankiety@um.jastrzebie.pl lub bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta Jastrzębia-Zdroju.

Termin nadsyłania ankiet upływa 31 stycznia 2014 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Środki te przyznane zostały w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.