Dofinansowanie można pozyskać na projekty związane z edukacją oraz zwiększaniem dostępu do kultury, wspieraniem środowisk twórczych oraz organizacją wydarzeń kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla regionu. Wsparcie otrzymają też działania związane z ochroną i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego regionu. Pieniądze można będzie uzyskać na m.in. na badania naukowe, inwentaryzację dóbr kultury oraz programy edukacji regionalnej.

W konkursie mogą uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki wyznaniowe i ich organizacje. Budżet konkursu wynosi 500 tys. zł.

Oferty należy składać do 10 lutego 2014 roku.

Warunki konkursu