Jastrzębsko-karwińskie przedsięwzięcie zakłada budowę ścieżki rowerowej w Parku Bożeny Nemcowej w Karwinie oraz budowę ścieżki rowerowej w parku za hotelem Dąbrówka w Jastrzębiu-Zdroju. Jastrzębska część inwestycji połączona będzie z rewitalizacją terenu, na którym przebiegać będzie ścieżka wraz z montażem małej infrastruktury służącej aktywnym formom turystyki,  tj. elementami siłowni zewnętrznej oraz urządzeniami zabawowymi dla dzieci. Jastrzębie-Zdrój i Karwina  to dwa podobne do siebie poprzez charakter i historię miasta, które od 19 lat współpracują ze sobą na mocy podpisanych umów partnerskich. To także dwa największe miasta  Euroregionu Śląsk Cieszyński, które od wielu lat z powodzeniem realizują wspólne przedsięwzięcia z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Korzystając z unijnego wsparcia oba miasta zrealizowały do tej pory kilkanaście mniejszych projektów dofinansowanych z funduszy wspierających współpracę transgraniczną – mówi Krzysztof Baradziej, zastępca prezydenta miasta. Na przykład od kliku lat z powodzeniem realizowane są kolejne edycje projektu pn. „Polsko-czeskie spotkania branżowe”, który skupia podczas tematycznych warsztatów przedstawicieli podmiotów z różnych obszarów życia społecznego Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. To właśnie podczas takich warsztatów pojawiają się koncepcje wspólnych projektów, a potem trwają wspólne prace nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych – dodaje.

Elementem scalającym działania inwestycyjne w niniejszym projekcie będzie stworzenie nowych, wspólnych produktów turystycznych w postaci wypracowania pięciu tematycznych wycieczkowych tras rowerowych, które wydane zostaną w pięciu odrębnych, dwujęzycznych publikacjach obrazujących  i opisujących przebieg danej wycieczki. Uzupełnieniem tych publikacji będzie dwujęzyczna mapa obrazująca tematyczne trasy rowerowe na linii Jastrzębie-Zdrój – Karwina oraz tożsama z mapą gablota pamiątkowo-informacyjna zlokalizowana przy jastrzębskiej inwestycji.

Podsumowaniem projektu będzie uroczyste otwarcie inwestycji – zaplanowane na październik 2014 r. połączone z organizacją rajdu rowerowego z udziałem grupy rowerzystów z obu miast. Ponadto w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowana zostanie także wspólna konferencja prasowa podsumowująca projekt, skierowana do polskich i czeskich mediów, nastawiona na promocję przedsięwzięcia.  

Głównym celem projektu jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej na polsko-czeskim pograniczu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie Jastrzębia-Zdroju i Karwiny oraz zmiana wizerunku miast z kopalnianego na turystyczny. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu za obu partnerów wynoszą ponad 3,5 mln zł, w  tym za miasto Jastrzębie-Zdrój ponad 2,86 mln zł.