Początkowo zakładano wykonanie w tym roku mniejszego fragmentu, jednak prezydent miasta Marian Janecki podjął decyzję o zabezpieczeniu pieniędzy również na kolejne etapy inwestycji.

Modernizacja przede wszystkim wpłynie na poprawę komfortu jazdy, a jest to droga, która wyprowadza ruch w kierunku Skrzyszowa i Szotkowic. Zwiększy się też bezpieczeństwo pieszych, co ma duże znaczenie, bo przy ulicy znajdują się m.in. szkoła i ośrodek zdrowia – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Obecnie trwa procedura przetargowa na przebudowę odcinka od zatoki autobusowej na ul. Ranoszka do zjazdu do szkoły. Przedmiot zamówienia obejmuje  ujednolicenie szerokości jezdni do 6 metrów wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę istniejącego i budowę nowego chodnika, budowę nowej zatoki autobusowej w ciągu ul. Komuny Paryskiej oraz z przebudowę istniejących zatok w ciągu ul. Ranoszka. Przebudowane zostaną też istniejące zjazdy, skrzyżowania z ul.: Ranoszka i Wyszyńskiego oraz z drogami dojazdowymi do posesji. Oprócz tego w zakres zadania wchodzi przebudowa istniejącej drogi dojazdowej do szkoły, budowa miejsc parkingowych, a także wykonanie kanalizacji deszczowej i roboty teletechniczne. W budżecie miasta na przebudowę ulicy zabezpieczono 4 mln zł.