Wysokość środków publicznych na realizację zadania w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014 wynosi 100 000,00 zł.

Oferty można składać do 25 lutego w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. 020A.