Podmioty statutowo działające w zakresie ochrony i promocji zdrowia mogą wziąć udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2014.

Rodzaje zadań objętych konkursem:

– Działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia

– Działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych

– Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego

Na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2014 przeznacza się kwotę  29 460 zł. 

Szczegółowe informacje